Moje publikacje

  1. Zgoda małżeńska w kanonicznym systemie prawnym a oświadczenie o zawarciu małżeństwa w prawie polskim rodzinnym, IusMatrimoniale 25/4/2014, s. 57-75
    www.bazhum.muzhp.pl/…/Ius_Matrimoniale-r2014-t25-n4-s57-75.pdf
  2. Przymus i bojaźń́ w kanonicznym prawie małżeńskim a groźba w polskim prawie rodzinnym, Ius Matrimoniale 26/4/2015, s. 123-132
  • Wykluczenie prawa do potomstwa (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle wyroku Roty
    Rzymskiej c. Sciacca z 27 kwietnia 2007 r.,
    Ius Matrimoniale 27/2/2016, s. 123-132
  • rec. Ks. Wojciech Góralski, Adhoracja apostolska Amoris laetitia papieża Franciszka. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300-308, Ius Matrimoniale 27/4/2016, s. 147-151

MASZ PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!