O mnie

DOROTA
URBANOWSKA-WÓJCIŃSKA

ADWOKAT KOŚCIELNY

Jestem adwokatem kościelnym przy Metropolitarnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.

Oznacza to, że po studiach magisterskich z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zostałam zatwierdzona na podstawie dekretu arcybiskupa metropolity poznańskiego JE abpa Stanisława Gądeckiego, do reprezentowania stron w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Metropolitalnym Sądem Duchownym w Poznaniu. To w Poznaniu koncentruję swoją działalność jako adwokat kościelny - prowadzę tu liczne sprawy zarówno w I jak i II instancji.

Korzystając z możliwości zatwierdzenia jako adwokat ad casum, mogę prowadzić sprawy także przed innymi Trybunałami, jednak mając na uwadze czasochłonność dojazdów i staranność w prowadzeniu spraw, ograniczam praktykę do Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie  - dla spraw w I instancji oraz do Sądu Metropolitalnego Warszawskiego - dla spraw w II instancji.

Moje uprawniania potwierdza wpis na listę adwokatów kościelnych:

Jestem członkiem Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych:

Na życzenie Klienta do wglądu dyplomy z Uniwersytetów i Dekret JE abpa Stanisława Gądeckiego.

DOROTA
URBANOWSKA-WÓJCIŃSKA

ADWOKAT

Po zakończeniu pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz trzyletniej aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, zostałam wpisana na listę adwokatów w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Jestem specjalistką w prawie rodzinnym i cywilnym. Reprezentuję klientów w licznych sprawach rodzinnych np. o kontakty z dzieckiem, alimenty, władzę rodzicielską, rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków. Prowadzę też sprawy cywilne, w tym sprawy spadkowe, o zapłatę i windykację.

Interesują mnie obszary prawa dedykowane ochronie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianego prawa internetowego.

Moje uprawniania potwierdza wpis na listę adwokatów:

Na życzenie Klienta do wglądu dyplomy z Uniwersytetów oraz legitymacja adwokacka.

Kancelaria ma swoją siedzibę w Poznaniu, stąd praktykę zawodową prowadzę głównie w mieście Poznań i na terenie Wielkopolski.

Zadowolenie klientów z moich usług potwierdzają pozytywne opinie w Mapach Google.

MASZ PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!