O mnie

DOROTA
URBANOWSKA-WÓJCIŃSKA

ADWOKAT KOŚCIELNY

Jestem adwokatem kościelnym przy Metropolitarnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.

Oznacza to, że po studiach magisterskich z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zostałam zatwierdzona na podstawie dekretu arcybiskupa metropolity poznańskiego JE abpa Stanisława Gądeckiego, do reprezentowania stron w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Ciągle pogłębiam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich, gdzie pod kierunkiem ks. Prof. Wojciecha Góralskiego przygotowuję pracę doktorską z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego.

Moje uprawniania potwierdza wpis na listę adwokatów kościelnych:

Na życzenie Klienta do wglądu dyplomy z Uniwersytetów i Dekret JE abpa Stanisława Gądeckiego.

DOROTA
URBANOWSKA-WÓJCIŃSKA

ADWOKAT

Po zakończeniu pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz trzyletniej aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, zostałam wpisana na listę adwokatów w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

W swojej praktyce zajmuję się przede wszystkim prawem rodzinnym i cywilnym. Interesują mnie też obszary prawa dedykowane ochronie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianego prawa internetowego.

Moje uprawniania potwierdza wpis na listę adwokatów:

Na życzenie Klienta do wglądu dyplomy z Uniwersytetów oraz legitymacja adwokacka.

MASZ PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!